LOF
/

Stichting Lokaal OndernemersFonds Hoorn

De Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) is de stichting die de reclamebelasting gelden in de stad Hoorn coördineert.
De Stichting heeft daartoe een Convenant met de Gemeente Hoorn gesloten, welke op deze webpagina is te raadplegen.

Het Bestuur bestaat uit dezelfde mensen die het Bestuur vormen van de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF).
In de HOF zijn de belangenverenigingen van ondernemers in Hoorn vertegenwoordigd.

Belangengroeperingen van ondernemers worden uitgenodigd om hun plannen en begroting in te dienen bij het Bestuur van de Stichting, uiterlijke datum 15 oktober van elk jaar, geldend voor het volgende jaar.Onderstaand treft u diverse documenten aanhier

* Het convenant LOF vs. Gemeente Hoorn, klik hier
* De allonge bij het convenant 15 dec 2020, klik
* Jaarverslag LOF 2016, klik hier
* Jaarversla
g LOF 2017, klik hier
* Jaarverslag LOF 2018, klik hier
* Jaarverslag LOF 2019, klik hier
* Jaarverslag LOF 2020, klik hier
* Aanvrage LOF voor 2021 (met bijlagen), klik hier

*  Jaarverslag LOF 2021 Klik hier
*  Jaarverslag LOF 2022 Klik hier
*   Jaarverslag LOF 2023 (volgt na afloop van het jaar)
*   Aanvrage LOF voor 2024 Klik hierHet Dagelijks Bestuur van de LOF bestaat uit de volgende personen:
De heer Mr. W.J.M. Loomans (voorzitter), email: w.loomans@loomansadvocaten.nl
De heer J. Rosier (vice-voorzitter), email: j.rosier@hochoorn.nl
De heer S.T.G. Stumpel (penningmeester),email: sstumpel@stumpel.nl

Mevrouw A. Kwantes (lid dagelijks Bestuur), email: voorzitter@oshhoorn.nl
Adviseur van het Bestuur is de heer S. Mentjox, email: sandermentjox@weanoordholland.nl
Adresgegevens secretariaat en administratie:
De Corantijn 63, 1689 AN  Zwaag (postadres: Postbus 20, 1620 AA  Hoorn)


Gegevens voor het laatste bijgewerkt d.d. 28 november 2023